Zásady o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.caucau.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov.

Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu.

Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať listom doručeným do sídla spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia budú tieto údaje zlikvidované.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Cau Cau, s.r.o. © 2021