Čo je CNC?

Čo je CNC?

  Čo znamená CNC? Skratka CNC je odvodená od anglického Computer numerical contr...