Časté Otázky

CNC Oscilačný nôž

CNC oscilačný nôž je precízne navrhnutý nástroj, ktorý využíva programovateľné riadenie numerického ...

Nedokončený výrobok? Zlomil sa vám nástroj alebo výpadla elektrina?

Stalo sa vám počas práce, že sa vám zlomila fréza alebo vypadla elektrina a stroj výrobok nedok...

ATC (Automatic Tool Changer) Automatická výmena nástrojov

ATC "Automatic Tool Changer" (Automatická výmena nástrojov). Je to zariadenie používané na CNC stroj...

Vákuový stôl na CNC

Vákuový stôl na CNC stroji funguje na princípe vytvorenia podtlaku (vákuum) pod materiálom, ktorý má...

Frézy Up-Down-Cut

DownCut fréza   Downcut frezy používame na frézovanie materiálov a môžu b...

Frézy s DLC povlakom

Fréza s povlakom DLC (Diamond-Like Carbon) sa používa hlavne v aplikáciách, kde je potrebné kombinov...

Poznáš všetky Drážkovacie frézy?

Drážkovacia fréza     Drážkovacia stopková fréza bude z jedných naj...

Čo je CNC?

Čo znamená CNC? Skratka CNC je odvodená od anglického Computer numerical control čo zjedn...