Frézy s DLC povlakom

Fréza s povlakom DLC (Diamond-Like Carbon) sa používa hlavne v aplikáciách, kde je potrebné kombinovať vysokú opotrebovateľnosť s dobrými trenímými vlastnosťami. Povlak DLC je veľmi tvrdý, má nízky koeficient trenia a je chemicky odolný. Tu je niekoľko oblastí, kde sa takéto frézy často používajú:
 
1. Obrábanie hliníka a jeho zliatin: Hliník a jeho zliatiny môžu pri obrábaní spôsobiť zlepenie sa materiálu na nástroji. DLC povlak zabraňuje tomu, aby sa hliník zlepoval na fréze, čo vedie k lepšej kvalite povrchu a dlhšej životnosti nástroja.
 
2. Obrábanie kompozitných materiálov: Kompozity, ako sú uhlíkové a sklenené vlákna, môžu byť abrazívne a rýchlo opotrebovať nástroje. DLC povlaky zvyšujú opotrebovateľnosť nástrojov pri obrábaní týchto materiálov.
 
3. Obrábanie plastov a gumy: Vďaka nízkemu koeficientu trenia povlaku DLC sa plastové a gumové materiály menej lepia na frézu, čo vedie k lepšej kvalite povrchu a rýchlejšiemu obrábaní.
 
4. Biomediálne aplikácie: DLC je biokompatibilný a môže sa používať v nástrojoch určených pre chirurgické a ortopedické aplikácie.
 
5. Vysoká opotrebovateľnosť v abrazívnych aplikáciách: Aj keď nie sú špecificky určené pre jednu oblasť, DLC frézy môžu byť užitočné v akomkoľvek scenári, kde je opotrebenie nástroja veľkým problémom.
 
DLC povlak však nie je ideálny pre všetky aplikácie. Napríklad pri obrábaní tvrdých ocelí by mohlo dôjsť k praskaniu povlaku v dôsledku vysokých napätí. V takýchto prípadoch by mohli byť vhodnejšie iné typy povlakov, ako napríklad TiAlN alebo TiCN.