Frézy Up-Down-Cut

DownCut fréza 

 Downcut frezy používame na frézovanie materiálov a môžu byť užitočné v rôznych aplikáciách.

 1. Smer rezania: Downcut frezy majú rezaciu hranu usmerňovanú nadol, čo znamená, že odstraňujú materiál smerom nadol od povrchu pracovnej dosky. Tento smer rezania môže byť výhodný pre minimalizáciu odštiepkov a zlepšenie kvality povrchu na hornej strane materiálu.

 2. Prevencia odštiepkov: Downcut frézy majú tendenciu tlačiť odštiepky a odpady materiálu nadol, čo môže byť výhodné pri práci s tenkými materiálmi alebo pri minimalizácii poškodenia povrchu.

 3. Použitie: Sú bežne používané pri frézovaní materiálov, ako sú drevotrieskové dosky, MDF, plastické materiály a iné materiály, kde je dôležitá kvalita povrchu na hornej strane materiálu.

 4. Kvalita povrchu: Downcut frézy môžu vytvárať vyššiu kvalitu povrchu na hornej strane materiálu, pretože odstraňujú odštiepky a odpady smerom nadol, ďaleko od povrchu.

 5. Obrátený výsledok na spodnej strane: Naopak, spodná strana materiálu môže vykazovať menšiu kvalitu povrchu, pretože rezacia hranu smeruje nadol a odstraňuje materiál v tomto smere.

 6. Riziko zahrievania: Pri niektorých materiáloch môže byť riziko zahrievania väčšie, pretože odstránený materiál sa zhromažďuje pod frézou.

 

UP-DownCut Fréza 

Up-Downcut fréza je z dvoch typov fréz s opačnými smermi rezania, a kombinovaná verzia, známa ako up downcut fréza, môže byť užitočným nástrojom v niektorých frézovacích aplikáciách. 

 1. Smer rezania: Up downcut fréza kombinuje obe smerové techniky rezania. Horná časť rezu (upcut) smeruje nadol, zatiaľ čo spodná časť rezu (downcut) smeruje nahor. Táto kombinácia môže byť výhodná pre kontrolu odštiepkov a kvality povrchu na oboch stranách materiálu.

 2. Prevencia odštiepkov: Up downcut frézy môžu byť výhodné pri minimalizácii odštiepkov, pretože horná časť rezu smeruje nadol a odvádza odštiepky od pracovnej oblasti.

   

 3. Použitie: Up downcut frézy sú často používané pri frézovaní materiálov, kde je dôležitá kvalita povrchu na oboch stranách materiálu, ako napríklad pri práci s tenkými doskami alebo materiálmi, ktoré majú tendenciu k odštiepkovaniu.

 4. Kvalita povrchu: Tieto frézy môžu ponúknuť vyššiu kvalitu povrchu na oboch stranách materiálu v porovnaní s jednosmernými frézami. Horná časť (upcut) môže pomôcť pri odstraňovaní odštiepkov a odpadu z pracovnej oblasti, zatiaľ čo spodná časť (downcut) môže zabezpečiť lepšiu kvalitu povrchu na spodnej strane materiálu.

 5. Riziko zahrievania: Riziko zahrievania môže byť nižšie v porovnaní s niektorými inými typmi fréz, pretože odštiepky a odpad sú odvedené ďaleko od pracovnej oblasti.

 

Pamätajte, že optimálne nastavenia a výber nástrojov závisia od konkrétnych podmienok práce a materiálu, s ktorým pracujete. Pred začatím frézovania je vždy odporúčané vykonať skúšobný výrez, aby ste získali optimálne výsledky.